Posted in Serba-serbi

Mitos- Mitos Meteng Sing Tak Tabrak i (Khusus Wong sing Ngerti Boso Jowo)

ancen jenenge wong jowo, mitos iku wis koyok sego jangan ndek kehidupan sehari-hari. mulai tekok buka dagangan, masang pondasi, sampek arahe mlaku golek rejeki ae onok itungan mbek aturane. termasuk kanggo wong meteng yo akeh pisan mitose. sing gak oleh mangan ndek kamar, gak oleh ngadek ndek tengah lawang, gak oleh mbeteti iwak pitik, urang, dan lain lain pokok uwakeh.
lha aku dewe pas meteng wingenane yokpo? jujur ae aku iki wong e tatag an, opo sing tak yakini yo tak lakoni. lha lek berhubungan mbek mitos yo podo ae. akeh mitos2 jowo sing tak tabrak i (tak langgar), bondo yakin lek iku gak bakalan ngefek opo2 nang aku mbek anakku.
monggo dipun semak nopo kemawon ingkang kulo langgar.

1. ojo ngekum2 ngkok nggarai anak e rembes

pas ndek kontrakan aku suering ngekum2 sembarang kalir. yo kumbahan, korahan, mesti tak kum disek sakdurunge tak umbah utowo tak korahi. terutama baskom e mejik kom, soale kan lek gak dikum disek angel korahane. lek kumbahan, tak rendem sekitar sakjam sakdurunge tak umbah. lek korahan, yo kadang sewengi utowo rong bengi barang sampek an. alhamdulillah anakku lahir gak rembes. rijik malahan.

2. ojo lungguh ndek dalan, ngkok anak e kesendul-sendul

kontrakanku iku cilik. melbu lawang ngarep, ruang tamu. terus menjero onok koridor sing ombone 1,5meter ndek ngarepe kamar. memburi maneh wes langsung pawon. lha, ganok ruang TV ne. dadine TV tak dekek ndek koridor ikimaeng, ndelok e yo ndek kono pisan. lha suatu saat tonggoku dempet melbu mbek ngomong “kok lungguh ndek dalan se, sakken lo anak e kesendul2 ngkok.”
Aku menter ae, wonge tak kandani cek gak ngandani aku ngono2ku maneh timbang dadi pikiran.
aku asline gak pati ngerti opo sing dimaksud kesendul2 se.

3. lek ono grahono kudu singitan ndek longan lek gak ngono anak e buta tuli

saksuwene aku meteng sangang wulan, grahono bulan iku kedaden ping 2. sing pertama pas meteng nom, sing kedua pas meteng tuwek. pas meteng nom iku aku ncen wis ancang2 ate ndelok grahono, ngerti beritane tekok internet sakdurunge. tapi asline aku gak eroh lek aku meteng. sik durung eroh.bareng mari magrib, aku kan ngurupno banyu ndek tonggoku (banyune kontrakanku pdam, murupe pendak bengi tok), terus ndelok grahono kimaeng. tonggoku dempet (yo wong sing ndek ndukur iku. tapi asline wonge uwapik rek, tenan a) ngarani “lho wong meteng kono singitan ndek nisor longan. bahaya lek ono grahono ngeneki.”
jenenge wong gak ngerti lek meteng, tak jawab “aku lo gak meteng wek!”

lha grahono sing kedua, aku yo ndelok pisan. waktu iku pas wes meteng tuwek. tonggoku kan ono sing meteng pisan, lha arek e iku suingitan ndek longan mulai awal grahono sampek finish! aku pas dikandani mek tak jawab “halah orapopo.. pokok tak bismillah i.”

lha mbikno, misal singitan ndek longan ate ndek nisore opo? wong turu kasurku yo lesehan, ruang tamu lesehan pisan. *godeg2*
alhamdulillah Ali lahir sehat wal afiat, dijak omong yo nyauti, arek e yo kagetan pisan, tondo lek kupinge berfungsi.

4. ojo naleni opo2 nggarai anak e kebulet usus

pas aku meteng, bojoku kerjo nukang nyambi tani. penggawean loro iku lak berhubungan erat mbek tali temali. lha ate yokpo mosok gak dilakoni? iso2 gak mari2 penggawean. hahaha
aku dewe yo sering naleni, ngareti, mbek mbundeli plastik bontot e bojoku. alhamdulillah posisine ali lahir apik, ganok usus (naksute umbilical cord/ tali puser) sing mbuleti. lahire gampang gangsar.

5. gaoleh mbeteti kewan ngkok anak e ciri

diarani jare lek ate ngirisi pitik, iwak, urang, kudu nyambat “jabang bayi lanang wedok..” lek aku yo tak “bismillahirrohmanirrohim”
nuruti gak oleh mbeteti opo2 gak mangan soto ayam aku sangang wulan.
pas meteng aku yo seneng metani kucing, terus tak gites. iki sing nggarai aku sempet kuatir pas nglahirno. tapi pas Ali moro didekek ndek dodoku gawe IMD, dan ternyata kabeh lengkap, aku jan luwego. alhamdulillah..

6. gak oleh mangan pedes2

iki tak lakoni ae.. lha mangan lek ganok pedes2e iku rasane jan gak sedep blas hare. tapi tawar ancen Ali. yo gakpopo. malahan sampek nyusoni aku yo tetep mangan pedes, silite Ali yo gak abang i.

7. ojo mangan buah mbek es ngkok anak e gede

buah mbek es nonstop sampek 9 wulan. mulai es teh sampek es krim tak pangan kabeh. anakku lahir telung kilo petang on. jare wong2 ngonoku gede, padal prasaku lek jaman saiki yo wajar bayi sakmono iku.

wes iku disek wes. sik iku tok sing iling. mben2 lek iling neh insyaAlloh tak tambahi.

intine, kudu yakin mbek sing dilakoni. lek gak yakin mending gausah dilakoni timbang dadi pikiran n dadi dungo. trus ojolali bismillah sek sakdurunge lahpo2.
bye bye..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s